Skriv din egen undertext!

Skriv din egen undertext!

Undertextning är det som de flesta tänker när man säger tillgänglig video. Fler och fler filmer får undertexter, oftast inte av tillgänglighetsskäl utan för att de ska gå att se med ljudet avslaget
Enklare gratisprogram har också bidragit till den här utvecklingen och idag ser vi en explosion av undertexter, mer eller mindre bra sådana.

Oftast ligger problemet i att den som skriver undertexterna, och därför redan vet vad som sägs i filmen, skriver på ett sätt som gör att alla inte kan hänga med. Att skriva undertexter är inte att skriva av det som sägs. Det handlar istället om att tolka och koka ner människans ganska röriga tal till text. Text som alla ska hinna med att läsa och förstå. De flesta nybörjarundertextare känner inte heller till att det finns standarder för undertextning. I den här artikeln går vi igenom tips, tricks och lite standarder så du snabbt kan komma igång och undertexta själv.

Så här gör du

Öppna en texteditor eller ett undertextprogram. Saknar du undertextprogram kan du kika i vår guide här (länk). Spela upp filmen och skriv av det som sägs. Skriv även ner viktiga ljud. Försök att korta ner det du skriver där det går. Vi pratar rörigare än vad vi tror. Det är vanligt att folk pratar i en enda lång mening, därför kan du själv behöva dela upp meningar i kortare meningar. Gör en ny rad för varje nytt uttalande. När du är färdig har du en enklare transkription.

Nu ska vi göra tidskodade block. Hur du gör blocken beror på din undertexteditor. Lyssna och försök hitta naturliga pauser i talet där du kan börja och avsluta block. Det gör inget om meningar fortsätter över flera block eller om ett block innehåller två korta meningar. Blocken ska ligga i bild ca 2-7 sekunder och varje block får innehålla max 2 rader. Varje rad har i sin tur helst mellan 2 till 32 tecken, absolut max 42. Mellan block ska det vara ett “blink”, alltså en paus där inga undertexter syns under 2-3 bildrutor. Detta för att våra ögon ska kunna registrera att ett nytt undertextblock dykt upp.

Tips för att få till bra block

Försök att starta och sluta dina undertextblock med samma ord som sägs i filmen. Även om du ändrar mitten av meningen blir det lättare att hänga med. Det här är en regel som du ofta kommer att göra undantag ifrån, men är bra att ha i bakhuvudet.

Viktiga ljudeffekter i filmen ska skrivas ut inom paranteser. Exempelvis: (Dörrklockan ringer). Skriv dem i ett eget block.

Om två personer pratar samtidigt i samma textblock kan du använda ett talstreck i början av varje uttalande. Varje person ska ha en egen rad.

När du har dina färdiga undertexter ska du inte bränna in dem i filmen. Exportera dem som .srt eller WebVTT. I tillgänglighetslagen är det valbara undertexter som rekommenderas. De flesta onlinespelare stödjer valbara undertexter i så kallat .srt-format. Om den som tittar på filmen själv har valt textstorlek på sin skärm kommer också de flesta undertexter också att skalas upp. Det ökar tillgängligheten för den som inte ser så bra.

Vanliga frågor om undertextning.

Behöver man beskriva ljud i undertexten?

Vi på Tillgänglig Video erbjuder granskning med hjälp av våra utbildade undertextare som en del i vårt erbjudande. Du kan annars vända dig till intresseorganisationerna eller direkt till myndigheten med tillsynsansvar, DIGG. Annars är det eget sunt förnuft som gäller: titta på filmen med ljudet avslaget och se om du hänger med. Förmedlas all information som skrivits i manuset trots att ljudet är av? Då uppfylls kraven. Det blir bättre om du ber en kollega som aldrig tagit del av filmen om hjälp. Allra bäst blir det om du kan testa filmen på riktiga användare som har en hörselnedsättning.

Måste man ha undertextning på sociala medier?

Ja. Lagen är tydlig här: går det att ha undertextning på ett plattform ska det finnas. Undertexten ska inte brännas in utan ligga bifogad som en fil. Oftast SRT. Se guider för att lägga till undertexter på LinkedIn, undertexter på Facebook och undertexter på YouTube.

Måste man undertexta namnplattor?

Det beror på. Kortfattat så kan man säga att där det är möjligt ska grafik, namnplattor och text i bild undertextas. Detta för att de som tar del av filmen med hjälp av till exempel skärmläsare ska kunna ta del av innehållet. Det beror dock på om det är möjligt att få in grafiken i texten på ett bra sätt.Finns det tid nog att visa undertexten så att den faktiskt går att läsa? I de fall textningen inte hinner ligga tillräckligt länge bör man låta bli att undertexta grafik. Tänk också på att inte lägga grafik så den blir skymd av undertexter. Se mer i vårt avsnitt om grafik.

Hur undertextar man namnplattor?

Här finns det olika skolor, men vi brukar göra så här: Första gången personen är i bild skriver man

Förnamn Efternamn, Titel:
Text

Resten av gångerna skriver man

Förnamn: Text

Är det så att det går väldigt lång tid mellan att någon syns i bild eller om filmen innehåller många talare kan presentationen användas varje gång en person kommer i bild. Men tänk på att det ska finnas tid att läsa ordentligt. Om valet står mellan att undertexta det personen faktiskt säger och visa namnplattan väljer vi alltid det personen säger.

Räcker det med att bara undertexta?

Nej, du måste även ha syntolkning.

Hur lägger jag upp undertexter?

Bränn aldrig in din undertext i filmen, utan använd alltid en undertextfil i antingen SRT-format eller webVTT. Denna bifogar du sedan till filmen. Se guider för att lägga till undertextning på LinkedIn, Facebook och YouTube.

Vad ska jag ha för storlek på undertexten?

Om du inte bränner in din undertext är det tittaren själv som bestämmer storleken. Undertextens storlek följer skärm- och textstorlek. På Youtube går det att förstora upp till 400 procent. På Facebook upp till 200 procent. Se därför till att ha lagom långa rader, helst max 32 tecken. Var också noga med att göra plats för undertexten i nederdelen av filmen. Se vår guide för grafik här.

Behöver jag beskriva ljud i undertexten?

Ja, om ljuden är viktiga för handlingen. Här finns det olika skolor angående paranteser, men vi rekommenderar att du skriver inom vanliga paranteser.

Exempel:
(Det knackar på dörren)
– Vem där?

Skriv undertexter själv!
Vad säger boken om tillgänglig video?

Skriv undertexter själv!

I vår bok om tillgänglig video har vi samlat allt du behöver veta om undertextning och hur du skriver den själv. Vi listar de bästa tipsen för en professionell undertext och hur du undviker klassiska fallgropar. Ladda ner den gratis här!

    Välkommen till Tillgänglig Video!