Gör tillgänglig grafik!

Gör tillgänglig grafik!

När vi pratar om grafik i video menar vi de element som lagts till i efterhand och som innehåller bilder eller text. Ofta använder vi grafik för att förmedla sånt som våra karaktärer i filmen inte vill eller kan förmedla själva - komplicerad statistik, känslomässiga budskap eller en spännande bakgrundshistoria. Ibland är grafiken bara dekorativ. I den här guiden går vi igenom hur du skapar grafik som förstärker din film utan att göra den otillgänglig.

Förstärk gärna med grafik
Använd gärna grafik för att förstärka och förtydliga budskap i din film. Men tänk på att även den som inte kan se grafiken ska kunna ta del av innehållet. Säg att du vill visa en platta med resultatet från en enkätundersökning. För att alla ska kunna ta del av den är det bra om du låter antingen en berättarröst eller syntolken sammanfatta vad plattan visar.

Använd enkel grafik på rätt plats.
Inom film pratar vi ofta om title safe, viket är det område där inget viktigt får placeras i bilden. Det är filmens marginaler (eller filmens vägren). Där ska det finnas plats för undertexter, logotyper eller kanalikoner. Undvik därför att till exempel ha namnskyltar eller annat viktigt i dessa områden.

Använd grafik med hög kontrast utan onödiga effekter.
Ibland är det lockande att fylla sin film med spexig grafik. Speciellt om ämnet kan upplevas lite torrt. Grafiken ska vara tydlig och ha hög kontrast, det kan vara skillnaden som behövs för den som har en kraftig synnedsättning men fortfarande har synrester. Tänk en extra gång innan du försöker rädda en tråkig film med skoj grafik. På den här hemsidan (Länk) kan du testa två färger för att se om kontrasten är tillräcklig för att uppfylla WCAG.

Vanliga frågor om grafik

Var ska man placera undertexter?

Undertexter ligger oftast i den nedre fjärdedelen av filmen. Du kan inte själv bestämma var undertexterna ska ligga, det gör användarens skärminställningar. Du kan med formatet webVTT styra undertextens placering, men det är inget vi rekommenderar.

Vilken kontrast ska jag ha?

För kontrast gäller enligt WCAG 4,5:1 för text och 3:1 för grafikplattor. Siffrorna innebär skillnaden mellan det ljusaste och mörkaste i bilden. 3.1 Innebär alltså att det ljusa är tre gånger så ljust som det mörka. Du kan själv kolla kontrasten med verktyget ContrastChecker (länk).

Vilken storlek ska jag ha på undertexter?

Om du inte bränner in din undertext är det tittaren själv som bestämmer storleken. Undertextens storlek följer skärm- och textstorlek. På Youtube går det att förstora upp till 400 procent. På Facebook upp till 200 procent. Se därför till att ha lagom långa rader, helst max 32 tecken. Var också noga med att göra plats för undertexten i nederdelen av filmen. Du kan se vilka inställningar för undertext på Facebook som går att göra här (länk).

Hur vet jag om min video fungerar för färgblinda?

Du kan exempelvis använda CoBliS (Länk) eller Toptal Colorblind Web Page Filter (länk). Vissa webbläsare, till exempel Chrome och Firefox har ett färgblindhetsfilter inbyggt.

Hur är det med blinkande grafik?

Undvik gärna blinkande eller väldigt rörlig grafik. Det gör det svårt att hänga med i filmen och kan i värsta fall utlösa en epileptisk chock.

Hur är det med vertikal eller fyrkantig video?

Lagen gör ingen skillnad på din utformning av filmen. Men vi rekommenderar att du ser till att din video kan ses utan att man behöver vrida på skärmen. Vissa användare kan ha svårt att göra det, vissa användare har till exempel ha sin skärm monterad på rullstolen utan möjlighet att enkelt vrida på den.

Måste jag undertexta grafik?

Här går skolorna isär. Malmö Stad rekommenderar undertextning av grafik, men det är inget DIGG kräver. Vi rekommenderar att du gör det där det är möjligt. Tänk på att din undertext inte ska störa själva grafiken. Om någon pratar under tiden som grafiken visas ska du prioritera att undertexta talet.

Måste jag undertexta namnplattor?

Även här går skolorna isär. Finns det tid och plats i undertexten att undertexta namnplattor och grafik utan att missa talet är det okej. Annars ska talet prioriteras.

Gör tillgänglig grafik!
Vad säger boken om tillgänglig video?

Gör tillgänglig grafik!

I boken om tillgänglig video har vi exempel på bra och tillgänglig grafik. Vi hjälper dig att skapa grafik som alla kan ta del av. Ladda ner boken gratis här!

    Välkommen till Tillgänglig Video!