Teckenspråksversion

Teckenspråksversion

Med teckenspråkversion menas en version av filmen som tecknas av en teckentolk. Den vanligaste typen innehåller en teckentolk inklippt tillsammans med din film, kanske som en separat ruta eller tecknandes framför en tv-skärm. Att göra en teckenspråksversion är inget lagkrav enligt Tillgänglighetslagen, men vi tycker att du ska göra en ändå. Språklagen säger nämligen att aktörer inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar att värna om och använda teckenspråken.

Därför bör du göra en teckenspråksversion

Att göra en teckenspråksversion av din film är inte ett lagkrav, till skillnad från undertextning (länk) och syntolkning (länk). Vi tycker ändå att du bör överväga att göra teckenspråksversioner. Anledningen är att offentliga organisationer har ett särskilt krav på sig att värna teckenspråket som språk.

Teckentolkning vs. teckenspråksversion
Det är skillnad på en teckentolkad film (vilket görs live) och en teckenspråksversion. I teckenspråksversionen är tolken inspelad och inklippt i filmen.

Om teckenspråk
Teckenspråk är egentligen precis som de flesta talade språk, förutom att
det saknar skriftspråk. Teckenspråket skiljer sig från land till land. I Sverige används svenskt teckenspråk. Det skiljer sig från svenskan genom att det har en annan grammatik och egna/andra ord/tecken. Det är också viktigt att inte förväxla teckenspråk med Svenska med teckenstöd (ibland kallat Tecken som stöd, TSS). Svenska med teckenstöd är precis som det låter, talad svenska med inslag av enstaka tecken för att förtydliga eller förenkla.

Liten checklista
Gör rätt från början! Se till att du har en plats i din film där ingen viktig information ligger så du har möjlighet att placera din teckentolk på ett bra ställe.

Använd en duktig teckentolk. Det finns olika typer av teckenspråk och det är viktigt att din teckentolk kan det som används i ditt land. Till skillnad från syntolkar så kan teckentolkar vara certifierade, detta ansvarar Kammarkollegiet för.

Se till att du har tydlig kontrast mellan din video och den som tecknar. Om du har möjlighet, filma helst framför en green screen, det tillåter dig att ta bort bakgrunden och lägga in en bakgrundsfärg som passar din film i övrigt.

Visa bara det som behövs för din film. Oftast behöver du bara visa överkroppen för att kommunikationen ska gå fram. Men ibland krävs det mer. Vid teckentolkningen av Melodifestivalen visades en större del av kroppen så att tolken också kunde dansa med. Det är inte viktigt för det språkliga i filmen, men bidrar till en bra upplevelse.

Teckenspråksversion - så funkar det!
Vad säger boken om tillgänglig video?

Teckenspråksversion - så funkar det!

I boken om tillgänglig video har vi samlat bra tips för att göra teckenspråksversioner. Hur filmar man en teckentolk? Var i bild ska man placera den? Ladda ner boken gratis här!

    Välkommen till Tillgänglig Video!