Porträttbild på Henrik Götesson, Synskadades Riksförbund

Välkommen till Tillgänglig Video!