Du når oss på 018 12 71 12 eller via info@tillgangligvideo.se. Vi har syntolkar, undertextare och producenter på plats för att svara på dina frågor mellan 9-16 på vardagar.

Tillgänglig Video är ett initiativ av Populate, en filmbyrå för samhällsaktörer.

Handboken i tillgänglig video
Allt du behöver veta om tillgänglighetsanpassningar av video och film.

Handboken i tillgänglig video

Vi tror att ett tillgängligt samhälle är ett mer hållbart samhälle. Mängden video på Internet har ökat kraftig dom senaste tio åren och det finns inga tecken på att videokonsumtionen kommer att minska. Därför har vi tagit fram en bok om Tillgänglig video med ambitionen att göra det enkelt för dig att kunna anpassa dina filmer så att så många som möjligt ska kunna ta del av dem, oavsett funktion. Tillsammans skapar vi ett mer tillgängligt samhälle, utan diskriminering.

Tillgänglighetsboken är utgiven av Populate, en film- och contentbyrå för samhällsaktörer. För aktörer som vill göra skillnad och som fyller en viktig funktion. För samhället och i människors liv.

    Välkommen till Tillgänglig Video!