Bild på Riksdagen i Stockholm, en solig sommardag.

Välkommen till Tillgänglig Video!